Испытания

ГП Панфильская исследовательская станция Национального научного центра «Институт земледелия Национальной академии аграрных наук Украины» в своих научно-практических исследованиях доказала очевидные преимущества no-till технологии в Украине (статья ниже).

Характерною ознакою сучасного землеробства є різка зміна агротехнологій, зокрема обробітку ґрунту. Основний акцент робиться на впровадження технологій мінімального обробітку ґрунту, що передбачають зменшення кількості, глибини обробітків, об’єднання в одному комбінованому агрегаті декількох технологічних операцій: суцільного чи смугового обробітку ґрунту, внесення добрив, висівання насіння, прикочування. Крайнім проявом цього технологічного напряму є сівба у попередньо необроблений ґрунт – нульовий обробіток (no-till) або пряма сівба. Саме такі технології вивчали в умовах стаціонарного досліду на чорноземі типовому Панфильської дослідної станції.

На час закладання досліду за агрохімічними та агрофізичними показниками ґрунт дослідного поля мав щільність 1,18 г/см 3, продуктивна вологість в метровому шарі грунту становила 190 мм. Гідролітична кислотність ґрунту становила 2,1 мг/екв на 100 грунту, реакція ґрунтового розчину pH  (КСІ) близька до нейтральної – 5,7. Вміст гумусу в ґрунті за Тюріним був на рівні низької забезпеченості – 3,18 %. Вміст макроелементів становив: легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) на рівні низької забезпеченості – 123 мг/кг, фосфору – 146 і калію – 102 мг/кг, що за методом Чирікова на рівні підвищеної забезпеченості.

У досліді вивчаються дві польові чотирипільні сівозміни з традиційним чергуванням культур із насиченням на 50-70% зерновими і 25-50% олійними культурами. До першої сівозміни включені: ячмінь ярий, соняшник соя, пшениця озима. До другої сівозміни – озима пшениця, ріпак озимий, ячмінь ярий, кукурудза. Дослідженнями передбачено застосування систем землеробства із застосуванням класичної оранки на 25-27 см, мінімального обробітку з дискуванням ґрунту на 10-12 см та систему No-till з прямою сівбою в дернину та систем удобрення із внесенням добрив на запланований урожай, інтенсивної, біологізованої та спрощеної (без внесення добрив).

За результатами досліджень встановлено, що системи основного обробітку, що відрізнялись за способом – полицева оранка, дискування та пряма сівба в необроблений ґрунт впливали на формування агрофізичного стану 0-30 см шару чорнозему типового.

Формування мульчі на поверхні поля істотно впливало на формування вологозапасів чорнозему типового. Як свідчать дані, варіант з прямою сівбою порівняно з полицевою оранкою мав істотну перевагу за вмістом вологи, що склала 44 % для орного шару і 35 % — для метрового шару. На дискуванні ця різниця складала відповідно 4 та 13 %.

Примітка: Ор – оранка, Дис – дискування, ПС – пряма сівба

Рис 1 — Твердість чорнозему типового за різних систем його основного обробітку у одному з полів сівозміни через 5 років після впровадження (а – початок вегетації, б – кінець вегетації)

Літературні джерела, та деякий практичний досвід вказують, що переваги прямої сівби перед традиційними технологіями обробітку ґрунту, виявляються десь на п’ятий рік, коли покращиться структура та відновиться мікрофлора верхнього шару ґрунту. Що і було підтверджено, оскільки у перші два роки урожай у більшості культур за No-till був нижчий на 10 – 18 % ніж за оранки. Про те в наступні п’ять років врожайність культур вирівнялась (табл.1), а для озимої пшениці, та соняшнику порівняно з мінімальним обробітком, перевага прямої сівби стала вже суттєвою.


Щодо економічної ефективності різних систем обробітку ґрунту, то тут відслідковується пряма залежність як від урожайності культур, а особливо доз внесення добрив, частка яких у загальній собівартості урожаю може досягати 60 %. Собівартість 1т озимої пшениці за системи No-till складала 1708 грн., дискування 1944 грн., оранки 2053 грн., як середнє для всіх варіантів удобрення. Для соняшнику ці показники становили 2543 грн. для прямої сівби, 3961 грн. для мінімального обробітку, та 2440 грн. для оранки.

 

Сеялки СИВА СЗМ 3,6 и СИВА НОВА 3,6 No-Till technology в работе

 

Видео инструкция

 

Сеялка СИВА СЗМ 3,6, NoTill tehnology

 

Смотрите больше видео на канале You Tube
SIVA AGRO